Temel İlkeler

BUDAK TEMEL İLKELERİ VE DAĞCILIK ANLAYIŞI
  • BUDAK, sporcu ahlakı ve dağcılık etik değerlerine uygun hareket eder.
  • BUDAK, nitelikli dağcılık faaliyetlerini esas alır.
  • BUDAK, dağcılığın gerektirdiği düzen ve disiplini ödün vermeden uygular.
  • BUDAK, doğayı korumayı bir görev olarak kabul eder.
  • Üye kabülünde seçici davranır.
  • Öncelikli hedefi, üye artışı değil, dağcılık niteliklerine uygun üyelere sahip olmaktır.
  • Bu nedenle dağcılık eğitimlerine ve bunun sürekliliğine önem ve öncelik verir.
  • Üyeleri için belirli aralıklarla ve gerek duyulan konularda dağcılık eğitimleri düzenler.
  • Üyeleri için genel dağcılık bilgisi ve eğitici içerikte görsel sunumlar düzenler.
  • Birlikteliği sağlamak ve pekiştirmek amacıyla tüm üyelerinin bu programlara katılımını esas alır.