Temel Kurallar

KULÜP TEMEL KURALLARI
 • Üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi bir ilke olarak kabul edilir.
 • 2 ay ve daha fazla aidat borcu olanlar kulüp faaliyetlerine katılamazlar ve malzemelerinden yararlanamazlar.
 • 6 ay ve daha fazla birikmiş aidat borcu olanların tüzük gereği kulüple ilişikleri kesilir.
 • Faaliyet programı, taslak haliyle yıllık ve dönem başlarında üçer aylık olarak yayınlanır.
 • Aylık program güncellenerek yayınlanır.
 • Haftalık program detaylandırılmış olarak yayınlanır. (Örnek hazırlanacak)
 • Üyelerin öncelikli olarak kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılımları esastır.
 • Üyeler kendiliklerinden diğer kulüplerin faaliyetlerine katılamazlar.
 • Üyeler diğer kulüplerin faaliyetlerine ancak kulübün onayını almak suretiyle katılabilirler.
 • Başka bir kulübün üyesi ya da sporcuları, kulüp tarafından davet edilmeleri koşuluyla faaliyetlerde yer alabilirler.
 • Kulüp onayı ve bilgisi dışında yapılan faaliyetlerinin duyuru, haber ve görüntüleri için kulüp iletişim araçları kullanılamaz.
 • Üyeler, her faaliyet türünün gerektirdiği kişisel malzeme ve ekipman donanımına sahip olmalıdırlar.
 • Faaliyet sorumlusu, faaliyet raporunu 10 gün içinde yazılı olarak teslim eder.
 • İki, üç ayda bir olmak üzere tüm üyelerin katılımının esas olduğu değerlendirme toplantıları yapılır.