Temel Kurallar

KULÜP TEMEL KURALLARI
 • Üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi bir ilke olarak kabul edilir.
 • 2 ay ve daha fazla aidat borcu olanlar kulüp faaliyetlerine katılamazlar ve malzemelerinden yararlanamazlar.
 • 6 ay ve daha fazla birikmiş aidat borcu olanların tüzük gereği kulüple ilişikleri kesilir.
 • Faaliyet programı, taslak haliyle yıllık ve dönem başlarında üçer aylık olarak yayınlanır.
 • Aylık program güncellenerek yayınlanır.
 • Haftalık program detaylandırılmış olarak yayınlanır. (Örnek hazırlanacak)
 • Üyelerin öncelikli olarak kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılımları esastır.
 • Üyeler kendiliklerinden diğer kulüplerin faaliyetlerine katılamazlar.
 • Üyeler diğer kulüplerin faaliyetlerine ancak kulübün onayını almak suretiyle katılabilirler.
 • Başka bir kulübün üyesi ya da sporcuları, kulüp tarafından davet edilmeleri koşuluyla faaliyetlerde yer alabilirler.
 • Kulüp onayı ve bilgisi dışında yapılan faaliyetlerinin duyuru, haber ve görüntüleri için kulüp iletişim araçları kullanılamaz.
 • Üyeler, her faaliyet türünün gerektirdiği kişisel malzeme ve ekipman donanımına sahip olmalıdırlar.
 • Faaliyet sorumlusu, faaliyet raporunu 10 gün içinde yazılı olarak teslim eder.
 • İki, üç ayda bir olmak üzere tüm üyelerin katılımının esas olduğu değerlendirme toplantıları yapılır.

Site içinde arayın.

Dağlarda bir yılda dört mevsim yoktur.

Nasıl Üye Olunur?
Aşağıdaki bağlantıdan evrakları indirin. Başvuru evraklarını doldurduktan sonra bu formu doldurun ya da evrakları budakdestek@gmail.com adresine iletin.
Başvuru Formu