Temel Kurallar ve İlkeler

KULÜP TEMEL KURALLARI

 • Üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi bir ilke olarak kabul edilir.
 • 2 ay ve daha fazla aidat borcu olanlar kulüp faaliyetlerine katılamazlar ve malzemelerinden yararlanamazlar.
 • 6 ay ve daha fazla birikmiş aidat borcu olanların tüzük gereği kulüple ilişikleri kesilir.
 • Faaliyet programı, taslak haliyle yıllık ve dönem başlarında üçer aylık olarak yayınlanır.
 • Aylık program güncellenerek yayınlanır.
 • Haftalık program detaylandırılmış olarak yayınlanır. (Örnek hazırlanacak)
 • Üyelerin öncelikli olarak kulübün düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılımları esastır.
 • Üyeler kendiliklerinden diğer kulüplerin faaliyetlerine katılamazlar.
 • Üyeler diğer kulüplerin faaliyetlerine ancak kulübün onayını almak suretiyle katılabilirler.
 • Başka bir kulübün üyesi ya da sporcuları, kulüp tarafından davet edilmeleri koşuluyla faaliyetlerde yer alabilirler.
 • Kulüp onayı ve bilgisi dışında yapılan faaliyetlerinin duyuru, haber ve görüntüleri için kulüp iletişim araçları kullanılamaz.
 • Üyeler, her faaliyet türünün gerektirdiği kişisel malzeme ve ekipman donanımına sahip olmalıdırlar.
 • Faaliyet sorumlusu, faaliyet raporunu 10 gün içinde yazılı olarak teslim eder.
 • İki, üç ayda bir olmak üzere tüm üyelerin katılımının esas olduğu değerlendirme toplantıları yapılır.

BUDAK TEMEL İLKELERİ VE DAĞCILIK ANLAYIŞI

 • BUDAK, sporcu ahlakı ve dağcılık etik değerlerine uygun hareket eder.
 • BUDAK, nitelikli dağcılık faaliyetlerini esas alır.
 • BUDAK, dağcılığın gerektirdiği düzen ve disiplini ödün vermeden uygular.
 • BUDAK, doğayı korumayı bir görev olarak kabul eder.
 • Üye kabülünde seçici davranır.
 • Öncelikli hedefi, üye artışı değil, dağcılık niteliklerine uygun üyelere sahip olmaktır.
 • Bu nedenle dağcılık eğitimlerine ve bunun sürekliliğine önem ve öncelik verir.
 • Üyeleri için belirli aralıklarla ve gerek duyulan konularda dağcılık eğitimleri düzenler.
 • Üyeleri için genel dağcılık bilgisi ve eğitici içerikte görsel sunumlar düzenler.
 • Birlikteliği sağlamak ve pekiştirmek amacıyla tüm üyelerinin bu programlara katılımını esas alır.

Site içinde arayın.